Oferim Asociațiilor de Proprietari servicii complete de administrare, asiguram transparența financiara si lucram cu promptitudine.

Tarifele pentru administrare variază in funcție de serviciile dorite, de numărul de apartamente, de parcări subterane si daca exista o centrala termica comună.

Acces online la avizierul digital de pe calculator si mobil

  • Avizier digital prin aplicație mobila www.e-bloc.ro

  • Istoricul asociației (întreținere, plăti, indecși, facturi, mesaje)

  • Oriunde locuiesc proprietarii sunt întotdeauna bine informați cu ce se întâmplă cu imobilul lor

Administrare financiar contabila

  • Asiguram transparența financiara încărcând facturile la avizierul digital

  • Calculul cotelor de contribuție la întreținere si trimiterea acestora pe e-mail

  • Plata facturilor de la furnizori prin online banking

  • Prelucrarea extraselor de bancă si casa

  • Depunerea declarațiilor fiscale in format electronic

  • Întocmirea statelor de plata pentru angajați

  • Întreținerea registrelor de casă, bancă, fonduri, jurnal, inventar, etc.

  • Întocmirea situației de Activ-Pasiv

  • Contabilitatea se tine in partida simpla folosind programul BlocManagerNet care este cel mai popular sistem de contabilitate pentru asociații de proprietari

  • Operarea indeilor de consum

  • Notificarea restanțierilor

Casierie

  • La casieria asociației

  • Încasare numerar la aparatele PayPoint, Selfpay, Qiwi de oriunde din Romania

Siguranța banilor asociațiilor este asigurata de sisteme performante care înregistrează in timp real încasările.

Administrare tehnica imobil

  • monitorizarea periodica a spatiilor comune

  • optimizarea costurilor asociației

  • soluții tehnice și oferte pentru lucrările necesare

  • recepția lucrărilor efectuate

  • acces la meseriași atent selectați

  • dezvoltam un plan de mentenanța preventiva

  • monitorizam realizarea contractelor cu furnizorii

Citire contoare

  • Citire contoare de branșament si transmiterea indexului către operatorii de utilități

  • Citire contoare de apartament daca acestea se afla in afara apartamentului


Cenzorat si Audit

  • In parteneriat cu contabili care au experiență in contabilitate in partida simpla si cu asociații de proprietari va oferim serviciul de cenzorat in situația in care nu aveți cenzor.