Servicii complete de administrare asociatii Brasov

Administrare

Financiara

  • încasare prin banca, PayPoint, Selfpay sau cu cardul bancar sau casierie

  • acces online si prin aplicație mobila a proprietarilor la situațiile financiare www.e-bloc.ro

  • trimiterea cotelor de întreținere pe email

  • calculul cotelor de contribuție la întreținere

  • prelucrarea extraselor de bancă

  • plata facturilor de la furnizori

  • întreținerea registrelor de casă, bancă, fonduri, jurnal, etc.

  • depunerea declarațiilor fiscale

  • întocmirea statelor de plata pentru angajați

  • cenzorat la solicitare

Administrare

Tehnica

  • citiri contoare exterioare si de branșament

  • Transmitere index utilități

  • soluții tehnice și oferte pentru lucrările necesare

  • acces la meseriași atent selectați

  • recepție lucrări efectuate

  • verificare tehnică trimestriala

  • dezvoltam un plan de mentenanța preventiva

Contabilitatea se tine in partida simpla folfosind programul BlocManagerNet


 • Intocmirea listelor lunare de plata si trimiterea prin email

 • Acces transparent al propriatarilor la toate facturile, contractele si deciziile asociatiei prin aplicatia www.e-bloc.ro

 • Intretinerea registrelor (jurnal, inventar, casa, fonduri) si a Activ/Pasiv

 • Intocmirea statelor de plata

 • Depunerea declaratiilor in format electronic

 • Efectuarea platilor prin online banking

 • Operarea indexilor de consum

 • Afisarea listelor de plata la avizier

 • Modalitati de incasare moderne prin virament bancar, plata cu cardul, PayPoint, Selfpay, Pago.

Arii de competenta in administrarea condominiilor